Тоон гарын үсэг

2012 онд батлагдсан “Цахим гарын үсгийн тухай хууль”-ийн дагуу Монгол улсад Нийтийн Түлхүүрийн Дэд Бүтцийг байгуулах ажлын хүрээнд тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох байгууллагыг сонгон шалгаруулалтад шалгарч тусгай зөвшөөрлийг 2018.01.26-нд хүлээн авсан.


Тоон гарын үсгийн хэрэглээ
Тоон гарын үсэг авах бол та энд дарна уу