QMS 4.0 дараалал зохицуулах систем


Манай компани нь дараалал удирдлагын системийг 2009 оноос Монгол улсад нэвтрүүлэн хөгжүүлж байгаа ба одоогоор Монгол улсын томоохон банкууд, операторууд, төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын 600 гаруй салбар нэгжид суурилуулан ажиллаж байна. Манай систем нь энгийн дугаар зохицуулах системээс байгууллагын харилцагчийн удирдлагын цогц систем болон хөгжиж чадсан ба манай системийг ашигласнаар танай байгууллагын үйлчилгээний менежмент шинэ түвшинд гарч хөгжих боломжтой.

Манай системийг ашигладаг томоохон байгууллагууд:
Нийт 600 орчим


Ажиллагааны үндсэн зарчим
Тайлан, мониторингСурталчилгааны шинэ боломжОнлайн урьдчилсан захиалгаНэгдсэн заалны дэлгэцКиоск загвар