Өөртөө үйлчлэх киоск


Өнөө үед дэлхий дахинд банкны салбарт уламжлалт үйлчилгээнээс илүүтэйгээр автомат машин ашиглан санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлэх чиглэл рүү маш хурдтайгаар шилжиж байна. Энэ нь цаг хугацаа зардал хэмнэсэн зөв шийдэл болсоноор уламжлалт салбарын үйлчилгээг маш хурдтайгаар өөрчлөгдөхөд хүргэж байна. Мөн сүүлийн жилүүдэд хэрэглэгч таних систем хуулийн болон технологийн хувьд манай улсад харьцангуй хурдтай хөгжиж буй тул энэ төрлийн үйлчилгээ нэвтрэх боломжийг олгож байна.


i64 киоск
Техникийн үзүүлэлт