Мобайл аппликейшн хөгжүүлэлт

Ухаалаг утсанд зориулсан програм хангамжийг шаардлагаас хамааран Java болон Flutter дээр хөгжүүлж бүтээгдэхүүн үйлчилгээндээ нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ, бие даасан бүтээгдэхүүн гаргаж амжилттай зах зээлд нэвтрүүлсэн.


Хувийн санхүүч аппликейшн

Орлого, зарлага, зээлээ нэгтгэн тэмдэглэснээр хувийн санхүүдээ хийж байгаа эерэг өөрчлөлтийн үндэс болно. Бүртгэсэн мэдээлэл дээрээ тулгуурлан төлөвлөлт хийх, тайлан мэдээ харах, анализ хийх зэрэг нэмэлт бүх боломжийг агуулсан тул хэрэглэх тусам санхүүгийн зөв дадлыг суулгах төдийгүй таны санхүүгийн баримт үүсэж юуг хэзээ ямар үнэтэй авч байсан гэх мэт мэдээлэл дээр үндэслэн дүгнэлт хийх ямар нэг шийдвэр гаргахад ихээхэн боломж олгох болно.Аппликейшн татах